Thời trang công sở nữ cao cấp Chic-Land
Giỏ hàng

Chic-Land best seller

Cập nhật những thiết kế được khách hàng yêu thích nhất mùa Xuân Hè 2024

Sản phẩm nổi bật

Cerises set 5
-30%
1,872,500₫ 2,675,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Juyp / S
 • Juyp / M
1,872,500₫ 2,675,000₫
Cerises set 4
-30%
1,949,500₫ 2,785,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Áo Ký Giả / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,949,500₫ 2,785,000₫
Cerises set 3
-30%
1,858,500₫ 2,655,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Áo Ký Giả / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,858,500₫ 2,655,000₫
Cerises set 2
-30%
1,949,500₫ 2,785,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Juyp / S
 • Juyp / M
1,949,500₫ 2,785,000₫
Cerises set 1
-30%
1,809,500₫ 2,585,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Áo Ký Giả / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,809,500₫ 2,585,000₫
Meline Set 9
-30%
1,809,500₫ 2,585,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Áo Ký Giả / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,809,500₫ 2,585,000₫
Meline Set 8
-30%
1,809,500₫ 2,585,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Áo Ký Giả / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,809,500₫ 2,585,000₫
Meline Set 7
-30%
1,809,500₫ 2,585,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Áo Ký Giả / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,809,500₫ 2,585,000₫
Meline Set 6
-30%
1,879,500₫ 2,685,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Áo Ký Giả / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,879,500₫ 2,685,000₫
Meline Set 5
-30%
1,879,500₫ 2,685,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Áo Ký Giả / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,879,500₫ 2,685,000₫
Meline Set 4
-30%
1,928,500₫ 2,755,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Áo Ký Giả / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,928,500₫ 2,755,000₫
Meline Set 3
-30%
1,781,500₫ 2,545,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Áo Ký Giả / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,781,500₫ 2,545,000₫
Cerises set 6
-30%
1,781,500₫ 2,545,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
1,781,500₫ 2,545,000₫
Meline Set 14
-30%
1,781,500₫ 2,545,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
1,781,500₫ 2,545,000₫
Meline Set 13
-30%
1,739,500₫ 2,485,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
 • Đầm / XL
1,739,500₫ 2,485,000₫
Meline Set 12
-30%
1,725,500₫ 2,465,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
 • Đầm / XL
1,725,500₫ 2,465,000₫
Meline Set 11
-30%
1,795,500₫ 2,565,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
 • Đầm / XL
1,795,500₫ 2,565,000₫
Meline Set 10
-30%
1,816,500₫ 2,595,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
1,816,500₫ 2,595,000₫
Pétalo set 21
-30%
1,799,000₫ 2,570,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
1,799,000₫ 2,570,000₫
Pétalo set 20
-30%
1,809,500₫ 2,585,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
1,809,500₫ 2,585,000₫
Pétalo set 18
-30%
1,792,000₫ 2,560,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
1,792,000₫ 2,560,000₫
Pétalo set 17
-30%
1,781,500₫ 2,545,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
 • Đầm / XL
1,781,500₫ 2,545,000₫
Pétalo set 16
-30%
1,802,500₫ 2,575,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
1,802,500₫ 2,575,000₫
Pétalo set 15
-30%
1,704,500₫ 2,435,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
1,704,500₫ 2,435,000₫
Provence set 15
-30%
969,500₫ 1,385,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
969,500₫ 1,385,000₫
Provence set 14
-30%
955,500₫ 1,365,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
955,500₫ 1,365,000₫
Provence set 13
-30%
948,500₫ 1,355,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
948,500₫ 1,355,000₫
Provence set 12
-30%
906,500₫ 1,295,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
906,500₫ 1,295,000₫
Provence set 11
-30%
959,000₫ 1,370,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
959,000₫ 1,370,000₫
Provence set 10
-30%
955,500₫ 1,365,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
955,500₫ 1,365,000₫
Provence set 9
-30%
1,025,500₫ 1,465,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Quần / S
 • Quần / M
 • Quần / L
1,025,500₫ 1,465,000₫
Provence set 8
-30%
945,000₫ 1,350,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Quần / S
 • Quần / M
 • Quần / L
945,000₫ 1,350,000₫
Provence set 7
-30%
1,025,500₫ 1,465,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Quần / S
 • Quần / M
 • Quần / L
1,025,500₫ 1,465,000₫
Provence set 6
-30%
906,500₫ 1,295,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Quần / S
 • Quần / M
906,500₫ 1,295,000₫
Provence set 5
-30%
899,500₫ 1,285,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Quần / S
 • Quần / M
 • Quần / L
899,500₫ 1,285,000₫
Provence set 4
-30%
906,500₫ 1,295,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Quần / S
 • Quần / M
 • Quần / L
906,500₫ 1,295,000₫
Provence set 9
-30%
1,025,500₫ 1,465,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Quần / S
 • Quần / M
 • Quần / L
1,025,500₫ 1,465,000₫
Provence set 8
-30%
945,000₫ 1,350,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Quần / S
 • Quần / M
 • Quần / L
945,000₫ 1,350,000₫
Provence set 7
-30%
1,025,500₫ 1,465,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Quần / S
 • Quần / M
 • Quần / L
1,025,500₫ 1,465,000₫
Provence set 6
-30%
906,500₫ 1,295,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Quần / S
 • Quần / M
906,500₫ 1,295,000₫
Provence set 5
-30%
899,500₫ 1,285,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Quần / S
 • Quần / M
 • Quần / L
899,500₫ 1,285,000₫
Provence set 4
-30%
906,500₫ 1,295,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Quần / S
 • Quần / M
 • Quần / L
906,500₫ 1,295,000₫
Provence set 3
-30%
899,500₫ 1,285,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Quần / S
 • Quần / M
 • Quần / L
899,500₫ 1,285,000₫
Provence set 2
-30%
906,500₫ 1,295,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Quần / S
 • Quần / M
 • Quần / L
906,500₫ 1,295,000₫
Provence set 1
-30%
969,500₫ 1,385,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Quần / S
 • Quần / M
 • Quần / L
969,500₫ 1,385,000₫
Peltier Set 14
-30%
385,000₫ 550,000₫
 • Áo 2 Dây / S
 • Quần / S
 • Quần / M
 • Quần / L
385,000₫ 550,000₫
Peltier Set 13
-30%
385,000₫ 550,000₫
 • Áo 2 Dây / S
 • Quần / S
 • Quần / M
 • Quần / L
385,000₫ 550,000₫
Peltier Set 12
-30%
976,500₫ 1,395,000₫
 • Quần / S
 • Quần / M
 • Quần / L
976,500₫ 1,395,000₫
Cerises set 5
-30%
1,872,500₫ 2,675,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Juyp / S
 • Juyp / M
1,872,500₫ 2,675,000₫
Cerises set 4
-30%
1,949,500₫ 2,785,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Áo Ký Giả / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,949,500₫ 2,785,000₫
Cerises set 3
-30%
1,858,500₫ 2,655,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Áo Ký Giả / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,858,500₫ 2,655,000₫
Cerises set 2
-30%
1,949,500₫ 2,785,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Juyp / S
 • Juyp / M
1,949,500₫ 2,785,000₫
Cerises set 1
-30%
1,809,500₫ 2,585,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Áo Ký Giả / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,809,500₫ 2,585,000₫
Meline Set 9
-30%
1,809,500₫ 2,585,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Áo Ký Giả / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,809,500₫ 2,585,000₫
Meline Set 8
-30%
1,809,500₫ 2,585,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Áo Ký Giả / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,809,500₫ 2,585,000₫
Meline Set 7
-30%
1,809,500₫ 2,585,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Áo Ký Giả / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,809,500₫ 2,585,000₫
Meline Set 6
-30%
1,879,500₫ 2,685,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Áo Ký Giả / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,879,500₫ 2,685,000₫
Meline Set 5
-30%
1,879,500₫ 2,685,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Áo Ký Giả / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,879,500₫ 2,685,000₫
Meline Set 4
-30%
1,928,500₫ 2,755,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Áo Ký Giả / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,928,500₫ 2,755,000₫
Meline Set 3
-30%
1,781,500₫ 2,545,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Áo Ký Giả / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,781,500₫ 2,545,000₫

Quý cô truyền hình

Mix & Match

HỆ THỐNG CỬA HÀNG CHIC-LAND

Tìm cửa hàng gần bạn nhất

CÁC THƯƠNG HIỆU CỦA CHIC-LAND

Chicland Hotel
Chicland Lounge
Trà House & Bistro
Nhà hàng Lá Hẹ
Chicland Hotel The Spa
Facebook Instagram Youtube Zalo Top
banner-mini
banner-mini