Thời trang công sở nữ cao cấp Chic-Land
Giỏ hàng

Chic-Land best seller

Cập nhật những thiết kế được khách hàng yêu thích nhất mùa Xuân Hè 2024

Sản phẩm nổi bật

Pétalo set 10
2,685,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Áo Ký Giả / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
2,685,000₫
Pétalo set 9
2,785,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Áo Ký Giả / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
2,785,000₫
Pétalo set 8
2,750,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Áo Ký Giả / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
2,750,000₫
Pétalo set 7
2,585,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Áo Ký Giả / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
2,585,000₫
La féline set 10
2,585,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Áo Ký Giả / L
 • Áo Ký Giả / XL
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
 • Juyp / XL
2,585,000₫
La féline set 9
2,685,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Áo Ký Giả / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
2,685,000₫
La féline set 8
2,575,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Áo Ký Giả / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
2,575,000₫
La féline set 7
2,685,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Áo Ký Giả / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
2,685,000₫
La féline set 6
2,675,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Áo Ký Giả / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
2,675,000₫
Lueru set 1
2,575,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Áo Ký Giả / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
2,575,000₫
Chérie Set 3
2,685,000₫
 • Áo Ký Giả Set Phải / S
 • Áo Ký Giả Set Phải / M
 • Áo Ký Giả Set Phải / L
 • Juyp Set Phải / S
 • Juyp Set Phải / M
 • Juyp Set Phải / L
 • Áo Ký Gỉa Set Trái / S
 • Áo Ký Gỉa Set Trái / M
 • Áo Ký Gỉa Set Trái / L
 • Juyp Set Trái / S
 • Juyp Set Trái / M
 • Juyp Set Trái / L
2,685,000₫
Chérie Set 2
2,595,000₫
 • Áo Ký Giả Set Phải / S
 • Áo Ký Giả Set Phải / M
 • Áo Ký Giả Set Phải / L
 • Áo Ký Giả Set Phải / XL
 • Juyp Set Phải / S
 • Juyp Set Phải / M
 • Juyp Set Phải / L
 • Juyp Set Phải / XL
 • Áo Ký Gỉa Set Trái / S
 • Áo Ký Gỉa Set Trái / M
 • Áo Ký Gỉa Set Trái / L
 • Juyp Set Trái / S
 • Juyp Set Trái / M
 • Juyp Set Trái / L
2,595,000₫
Pétalo set 17
2,545,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
 • Đầm / XL
2,545,000₫
Pétalo set 16
2,575,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
2,575,000₫
Pétalo set 15
2,435,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
2,435,000₫
Pétalo set 14
2,485,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
 • Đầm / XL
2,485,000₫
Vanilla Set 17
2,575,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
 • Đầm / XL
2,575,000₫
Vanilla Set 16
2,435,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
 • Đầm / XL
2,435,000₫
Vanilla Set 15
2,595,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
2,595,000₫
Vanilla Set 14
2,545,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
 • Đầm / XL
2,545,000₫
Vanilla Set 13
2,685,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
 • Đầm / XL
2,685,000₫
Vanilla Set 12
2,485,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
2,485,000₫
Vanilla Set 11
2,545,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
2,545,000₫
Vanilla Set 10
2,585,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
2,585,000₫
Pétalo set 13
1,350,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Áo Ký Giả / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,350,000₫
Pétalo set 12
1,295,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Juyp / S
 • Juyp / M
1,295,000₫
Pétalo set 11
1,280,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Áo Ký Giả / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
1,280,000₫
Pétalo set 6
1,285,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,285,000₫
Pétalo set 5
1,350,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,350,000₫
Pétalo set 4
1,285,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,285,000₫
Pétalo set 3
1,295,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,295,000₫
Pétalo set 2
1,395,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,395,000₫
Pétalo set 1
1,295,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Juyp / S
 • Juyp / M
1,295,000₫
La féline set 5
1,345,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,345,000₫
La féline set 4
1,395,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,395,000₫
La féline set 3
1,295,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,295,000₫
Effortless Set 8
2,685,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Áo Ký Giả / L
 • Quần / S
 • Quần / M
 • Quần / L
2,685,000₫
Effortless Set 6
2,685,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Áo Ký Giả / L
 • Áo Ký Giả / XL
 • Quần / S
 • Quần / M
 • Quần / L
 • Quần / XL
2,685,000₫
Pétalo set 13
1,350,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Áo Ký Giả / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,350,000₫
Pétalo set 12
1,295,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Juyp / S
 • Juyp / M
1,295,000₫
Pétalo set 11
1,280,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Áo Ký Giả / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
1,280,000₫
Pétalo set 10
2,685,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Áo Ký Giả / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
2,685,000₫
Pétalo set 9
2,785,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Áo Ký Giả / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
2,785,000₫
Pétalo set 8
2,750,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Áo Ký Giả / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
2,750,000₫
Pétalo set 7
2,585,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Áo Ký Giả / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
2,585,000₫
Pétalo set 6
1,285,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,285,000₫
Pétalo set 5
1,350,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,350,000₫
Pétalo set 4
1,285,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,285,000₫
Pétalo set 3
1,295,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,295,000₫
Pétalo set 2
1,395,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,395,000₫

Quý cô truyền hình

Mix & Match

HỆ THỐNG CỬA HÀNG CHIC-LAND

Tìm cửa hàng gần bạn nhất

CÁC THƯƠNG HIỆU CỦA CHIC-LAND

Chicland Hotel
Chicland Lounge
Trà House & Bistro
Nhà hàng Lá Hẹ
Chicland Hotel The Spa
Facebook Instagram Youtube Zalo Top