Giỏ hàng

Chic-Land best seller

Cập nhật những thiết kế được khách hàng yêu thích nhất mùa hè 2021

Sản phẩm nổi bật

Estilo Rústico Chic SET 1
-30%
1,732,500₫ 2,475,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
1,732,500₫ 2,475,000₫
Estilo Rústico Chic SET 10
-30%
1,809,500₫ 2,585,000₫
 • Áo Kí Gỉa / S
 • Áo Kí Gỉa / M
 • Áo Kí Gỉa / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,809,500₫ 2,585,000₫
Estilo Rústico Chic SET 11
-30%
1,746,500₫ 2,495,000₫
 • Áo Kí Gỉa / S
 • Áo Kí Gỉa / M
 • Áo Kí Gỉa / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,746,500₫ 2,495,000₫
Estilo Rústico Chic SET 12
-30%
1,715,000₫ 2,450,000₫
 • Áo Kí Gỉa / S
 • Áo Kí Gỉa / M
 • Áo Kí Gỉa / L
 • Áo Kí Gỉa / XL
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
 • Juyp / XL
1,715,000₫ 2,450,000₫
Estilo Rústico Chic SET 13
-30%
1,736,000₫ 2,480,000₫
 • Áo Kí Gỉa / S
 • Áo Kí Gỉa / M
 • Juyp / S
 • Juyp / M
1,736,000₫ 2,480,000₫
Estilo Rústico Chic SET 14
-30%
1,739,500₫ 2,485,000₫
 • Áo Kí Gỉa / S
 • Áo Kí Gỉa / M
 • Juyp / S
 • Juyp / M
1,739,500₫ 2,485,000₫
Estilo Rústico Chic SET 15
-30%
906,500₫ 1,295,000₫
 • Áo sơ mi / S
 • Áo sơ mi / M
 • Áo sơ mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
906,500₫ 1,295,000₫
Estilo Rústico Chic SET 16
-30%
903,000₫ 1,290,000₫
 • Áo sơ mi / S
 • Áo sơ mi / M
 • Áo sơ mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
903,000₫ 1,290,000₫
Estilo Rústico Chic SET 17
-30%
903,000₫ 1,290,000₫
 • Áo sơ mi / S
 • Áo sơ mi / M
 • Áo sơ mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
903,000₫ 1,290,000₫
Estilo Rústico Chic SET 18
-30%
892,500₫ 1,275,000₫
 • Áo sơ mi / S
 • Áo sơ mi / M
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
892,500₫ 1,275,000₫
Estilo Rústico Chic SET 19
-30%
899,500₫ 1,285,000₫
 • Áo sơ mi / S
 • Áo sơ mi / M
 • Áo sơ mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
899,500₫ 1,285,000₫
Estilo Rústico Chic SET 2
-30%
1,732,500₫ 2,475,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
1,732,500₫ 2,475,000₫
Signora Moderna set 13
-30%
1,736,000₫ 2,480,000₫
 • Áo Kí giả / S
 • Áo Kí giả / M
 • Áo Kí giả / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,736,000₫ 2,480,000₫
Signora Moderna set 12
-30%
1,676,500₫ 2,395,000₫
 • Áo Kí giả / S
 • Áo Kí giả / M
 • Áo Kí giả / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,676,500₫ 2,395,000₫
Signora Moderna set 11
-30%
1,739,500₫ 2,485,000₫
 • Áo Kí giả / S
 • Áo Kí giả / M
 • Áo Kí giả / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,739,500₫ 2,485,000₫
Signora Moderna set 9
-30%
1,739,500₫ 2,485,000₫
 • Áo Kí giả / S
 • Áo Kí giả / M
 • Áo Kí giả / L
 • Áo Kí giả / XL
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
 • Juyp / XL
1,739,500₫ 2,485,000₫
SET 8
-30%
1,655,500₫ 2,365,000₫
 • Áo ký giả / S
 • Áo ký giả / M
 • Áo ký giả / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,655,500₫ 2,365,000₫
SET 7
-30%
1,669,500₫ 2,385,000₫
 • Áo ký giả / S
 • Áo ký giả / M
 • Áo ký giả / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,669,500₫ 2,385,000₫
SET 6
-30%
1,669,500₫ 2,385,000₫
 • Áo ký giả / S
 • Áo ký giả / M
 • Áo ký giả / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,669,500₫ 2,385,000₫
SET 5
-30%
1,743,000₫ 2,490,000₫
 • Áo ký giả / S
 • Áo ký giả / M
 • Áo ký giả / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,743,000₫ 2,490,000₫
SET 4
-30%
1,659,000₫ 2,370,000₫
 • Áo ký giả / S
 • Áo ký giả / M
 • Áo ký giả / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,659,000₫ 2,370,000₫
SET 3
-30%
1,669,500₫ 2,385,000₫
 • Áo ký giả / S
 • Áo ký giả / M
 • Áo ký giả / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,669,500₫ 2,385,000₫
Estilo Rústico Chic SET 14
-30%
1,739,500₫ 2,485,000₫
 • Áo Kí Gỉa / S
 • Áo Kí Gỉa / M
 • Juyp / S
 • Juyp / M
1,739,500₫ 2,485,000₫
Estilo Rústico Chic SET 13
-30%
1,736,000₫ 2,480,000₫
 • Áo Kí Gỉa / S
 • Áo Kí Gỉa / M
 • Juyp / S
 • Juyp / M
1,736,000₫ 2,480,000₫
Estilo Rústico Chic SET 8
-30%
1,736,000₫ 2,480,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
1,736,000₫ 2,480,000₫
Estilo Rústico Chic SET 7
-30%
1,739,500₫ 2,485,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
1,739,500₫ 2,485,000₫
Estilo Rústico Chic SET 5
-30%
1,799,000₫ 2,570,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
1,799,000₫ 2,570,000₫
Estilo Rústico Chic SET 4
-30%
1,785,000₫ 2,550,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
1,785,000₫ 2,550,000₫
Estilo Rústico Chic SET 3
-30%
1,690,500₫ 2,415,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
1,690,500₫ 2,415,000₫
Estilo Rústico Chic SET 2
-30%
1,732,500₫ 2,475,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
1,732,500₫ 2,475,000₫
Estilo Rústico Chic SET 1
-30%
1,732,500₫ 2,475,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
1,732,500₫ 2,475,000₫
Bright Sunshine set 13
-30%
1,669,500₫ 2,385,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
1,669,500₫ 2,385,000₫
Bright Sunshine set 12
-30%
1,662,500₫ 2,375,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
1,662,500₫ 2,375,000₫
Bright Sunshine set 11
-30%
1,659,000₫ 2,370,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
1,659,000₫ 2,370,000₫
Verano Fresco set 14
-30%
955,500₫ 1,365,000₫
 • Áo sơ mi / S
 • Áo sơ mi / M
 • Juyp / S
 • Juyp / M
955,500₫ 1,365,000₫
Verano Fresco set 13
-30%
1,736,000₫ 2,480,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
 • Đầm / XL
1,736,000₫ 2,480,000₫
Colores de Verano set 13
-30%
896,000₫ 1,280,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Quần / S
 • Quần / M
 • Quần / L
896,000₫ 1,280,000₫
Colores de Verano set 12
-30%
903,000₫ 1,290,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Quần / S
 • Quần / M
 • Quần / L
903,000₫ 1,290,000₫
CHUPAROSA Set 7
-30%
896,000₫ 1,280,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Quần / S
 • Quần / M
 • Quần / L
896,000₫ 1,280,000₫
Federica Matilde set 4
-30%
899,500₫ 1,285,000₫
 • Áo sơ mi / S
 • Áo sơ mi / M
 • Áo sơ mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
899,500₫ 1,285,000₫
Federica Matilde set 3
-30%
896,000₫ 1,280,000₫
 • Áo sơ mi / S
 • Áo sơ mi / M
 • Áo sơ mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
896,000₫ 1,280,000₫
Federica Matilde set 2
-30%
903,000₫ 1,290,000₫
 • Áo sơ mi / S
 • Áo sơ mi / M
 • Áo sơ mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
903,000₫ 1,290,000₫
903,000₫ 1,290,000₫
 • Áo sơ mi / S
 • Áo sơ mi / M
 • Áo sơ mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
903,000₫ 1,290,000₫
Signora Moderna set 13
-30%
1,736,000₫ 2,480,000₫
 • Áo Kí giả / S
 • Áo Kí giả / M
 • Áo Kí giả / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,736,000₫ 2,480,000₫
Signora Moderna set 12
-30%
1,676,500₫ 2,395,000₫
 • Áo Kí giả / S
 • Áo Kí giả / M
 • Áo Kí giả / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,676,500₫ 2,395,000₫
Signora Moderna set 11
-30%
1,739,500₫ 2,485,000₫
 • Áo Kí giả / S
 • Áo Kí giả / M
 • Áo Kí giả / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,739,500₫ 2,485,000₫
Signora Moderna set 9
-30%
1,739,500₫ 2,485,000₫
 • Áo Kí giả / S
 • Áo Kí giả / M
 • Áo Kí giả / L
 • Áo Kí giả / XL
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
 • Juyp / XL
1,739,500₫ 2,485,000₫
Signora Moderna set 8
-30%
976,500₫ 1,395,000₫
 • Áo sơ mi / S
 • Áo sơ mi / M
 • Áo sơ mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
976,500₫ 1,395,000₫
Signora Moderna set 7
-30%
899,500₫ 1,285,000₫
 • Áo sơ mi / S
 • Áo sơ mi / M
 • Áo sơ mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
899,500₫ 1,285,000₫
Signora Moderna set 6
-30%
892,500₫ 1,275,000₫
 • Áo sơ mi / S
 • Áo sơ mi / M
 • Áo sơ mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
892,500₫ 1,275,000₫
Signora Moderna set 5
-30%
892,500₫ 1,275,000₫
 • Áo sơ mi / S
 • Áo sơ mi / M
 • Áo sơ mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
892,500₫ 1,275,000₫

Người nổi tiếng diện Chic-Land

CÁC THƯƠNG HIỆU CỦA CHIC-LAND

Chicland Hotel
Chicland Lounge
Trà House & Bistro
Nhà hàng Lá Hẹ
Chicland Hotel The Spa
Facebook Instagram Youtube Zalo Top