Giỏ hàng

Chic-Land best seller

Cập nhật những thiết kế được khách hàng yêu thích nhất mùa Thu Đông 2023/24

Sản phẩm nổi bật

835,500₫ 2,785,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Juyp / S
 • Juyp / M
835,500₫ 2,785,000₫
883,500₫ 2,945,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Áo Vest / L
 • Áo Vest / XL
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
 • Juyp / XL
883,500₫ 2,945,000₫
795,000₫ 2,650,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Áo Vest / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
795,000₫ 2,650,000₫
775,500₫ 2,585,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
775,500₫ 2,585,000₫
775,500₫ 2,585,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Juyp / S
 • Juyp / M
775,500₫ 2,585,000₫
805,500₫ 2,685,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Áo Vest / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
805,500₫ 2,685,000₫
795,000₫ 2,650,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Áo Vest / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
795,000₫ 2,650,000₫
772,500₫ 2,575,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Quần / S
 • Quần / M
772,500₫ 2,575,000₫
793,500₫ 2,645,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Juyp / S
 • Juyp / M
793,500₫ 2,645,000₫
795,000₫ 2,650,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Áo Vest / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
795,000₫ 2,650,000₫
1,012,500₫ 3,375,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Juyp / S
 • Juyp / M
1,012,500₫ 3,375,000₫
Incanto Elegante Set 14
-70%
2,055,000₫ 6,850,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
2,055,000₫ 6,850,000₫
Incanto Elegante Set 16
-70%
1,395,000₫ 4,650,000₫
 • Áo Măng Tô / S
 • Áo Măng Tô / M
 • Áo Măng Tô / L
1,395,000₫ 4,650,000₫
Incanto Elegante Set 15
-70%
2,389,500₫ 7,965,000₫
 • Áo Măng Tô / S
 • Áo Măng Tô / M
2,389,500₫ 7,965,000₫
Incanto Elegante Set 12
-70%
2,068,500₫ 6,895,000₫
 • Áo Măng Tô / S
 • Áo Măng Tô / M
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
2,068,500₫ 6,895,000₫
Incanto Elegante Set 11
-70%
2,068,500₫ 6,895,000₫
 • Áo Măng Tô / S
 • Áo Măng Tô / M
2,068,500₫ 6,895,000₫
Incanto Elegante Set 9
-70%
2,068,500₫ 6,895,000₫
 • Áo Măng Tô / S
 • Áo Măng Tô / M
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
2,068,500₫ 6,895,000₫
Incanto Elegante Set 6
-70%
2,365,500₫ 7,885,000₫
 • Áo Măng Tô / S
 • Áo Măng Tô / M
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
2,365,500₫ 7,885,000₫
Sofia Moda set 11
-70%
1,395,000₫ 4,650,000₫
 • Áo Măng Tô / S
 • Áo Măng Tô / M
 • Áo Măng Tô / L
1,395,000₫ 4,650,000₫
1,395,000₫ 4,650,000₫
 • Áo Măng Tô / S
 • Áo Măng Tô / M
1,395,000₫ 4,650,000₫
Sofia Moda set 9
-70%
2,367,000₫ 7,890,000₫
 • Áo Măng Tô Handmade / S
 • Áo Măng Tô Handmade / M
2,367,000₫ 7,890,000₫
Sofia Moda set 8
-70%
2,323,500₫ 7,745,000₫
 • Áo Măng Tô Handmade / S
 • Áo Măng Tô Handmade / M
2,323,500₫ 7,745,000₫
Mysteria Chic Set 10
-70%
2,389,500₫ 7,965,000₫
 • Áo Măng Tô Handmade / S
 • Áo Măng Tô Handmade / M
 • Áo Măng Tô / S
 • Áo Măng Tô / M
 • Áo Măng Tô / L
2,389,500₫ 7,965,000₫
Mysteria Chic Set 8
-70%
2,539,500₫ 8,465,000₫
 • Áo Măng Tô Handmade / S
 • Áo Măng Tô Handmade / M
 • Áo Măng Tô / S
 • Áo Măng Tô / M
 • Áo Măng Tô / L
2,539,500₫ 8,465,000₫
774,000₫ 2,580,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
774,000₫ 2,580,000₫
Incanto Elegante Set 6
-70%
2,365,500₫ 7,885,000₫
 • Áo Măng Tô / S
 • Áo Măng Tô / M
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
2,365,500₫ 7,885,000₫
772,500₫ 2,575,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
772,500₫ 2,575,000₫
Dolce Primavera Set 2
-70%
1,045,500₫ 3,485,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
1,045,500₫ 3,485,000₫
Noble Aura set 7
-70%
2,542,500₫ 8,475,000₫
 • Áo Măng Tô Hanmade / S
 • Áo Măng Tô Hanmade / M
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
2,542,500₫ 8,475,000₫
769,500₫ 2,565,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
769,500₫ 2,565,000₫
835,500₫ 2,785,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
835,500₫ 2,785,000₫
Charme Délicat Set 10
-70%
769,500₫ 2,565,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
 • Đầm / XL
769,500₫ 2,565,000₫
745,500₫ 2,485,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
 • Đầm / XL
745,500₫ 2,485,000₫
Charme Délicat Set 1
-70%
823,500₫ 2,745,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Áo Vest / L
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
 • Đầm / XL
823,500₫ 2,745,000₫
Élégance Absolue set 14
-70%
745,500₫ 2,485,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Áo Vest / L
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
 • Đầm / XL
745,500₫ 2,485,000₫
Élégance Absolue set 13
-70%
793,500₫ 2,645,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Áo Vest / L
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
793,500₫ 2,645,000₫
Incanto Elegante Set 1
-70%
2,055,000₫ 6,850,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Quần / S
 • Quần / M
 • Quần / L
2,055,000₫ 6,850,000₫
Charme Mystique set 6
-70%
765,000₫ 2,550,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Áo Vest / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
 • Áo sơ mi / S
 • Áo sơ mi / M
 • Áo sơ mi / L
765,000₫ 2,550,000₫
Charme Mystique set 3
-70%
802,500₫ 2,675,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Áo Vest / L
 • Áo Vest / XL
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
 • Juyp / XL
 • Áo sơ mi / S
 • Áo sơ mi / M
 • Áo sơ mi / L
802,500₫ 2,675,000₫
Charme Mystique set 2
-70%
772,500₫ 2,575,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Áo sơ mi / S
 • Áo sơ mi / M
 • Áo sơ mi / L
772,500₫ 2,575,000₫
Charme Mystique set 1
-70%
802,500₫ 2,675,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Áo sơ mi / S
 • Áo sơ mi / M
 • Áo sơ mi / L
802,500₫ 2,675,000₫
805,500₫ 2,685,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
805,500₫ 2,685,000₫
979,500₫ 3,265,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Quần / S
 • Quần / M
 • Quần / L
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
979,500₫ 3,265,000₫
Sofia Moda set 4
-70%
775,500₫ 2,585,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Áo Vest / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
775,500₫ 2,585,000₫
Noble Aura set 8
-70%
2,368,500₫ 7,895,000₫
 • Áo Măng Tô Hanmade / S
 • Áo Măng Tô Hanmade / M
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
2,368,500₫ 7,895,000₫
Noble Aura set 6
-70%
1,342,500₫ 4,475,000₫
 • Áo Măng Tô / S
 • Áo Măng Tô / M
 • Áo Măng Tô / L
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Quần / S
 • Quần / M
 • Quần / L
1,342,500₫ 4,475,000₫
Noble Aura set 5
-70%
2,068,500₫ 6,895,000₫
 • Áo Măng Tô Hanmade / S
 • Áo Măng Tô Hanmade / M
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
 • Juyp / XL
2,068,500₫ 6,895,000₫
2,395,500₫ 7,985,000₫
 • Áo Măng Tô Hanmade / S
 • Áo Măng Tô Hanmade / M
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Quần / S
 • Quần / M
 • Quần / L
2,395,500₫ 7,985,000₫
772,500₫ 2,575,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Quần / S
 • Quần / M
772,500₫ 2,575,000₫
Incanto Elegante Set 5
-70%
2,083,500₫ 6,945,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Quần / S
 • Quần / M
2,083,500₫ 6,945,000₫
1,963,500₫ 6,545,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Quần / S
 • Quần / M
1,963,500₫ 6,545,000₫
Incanto Elegante Set 1
-70%
2,055,000₫ 6,850,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Quần / S
 • Quần / M
 • Quần / L
2,055,000₫ 6,850,000₫
709,500₫ 2,365,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Áo Vest / L
 • Quần / S
 • Quần / M
 • Quần / L
709,500₫ 2,365,000₫
979,500₫ 3,265,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Quần / S
 • Quần / M
 • Quần / L
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
979,500₫ 3,265,000₫
Mysteria Chic Set 5
-70%
2,535,000₫ 8,450,000₫
 • Áo Măng Tô Handmade Đen / S
 • Áo Măng Tô Handmade Đen / M
 • Áo Măng Tô Handmade Xanh / S
 • Áo Măng Tô Handmade Xanh / M
 • Áo Sơ Mi Hồng / S
 • Áo Sơ Mi Hồng / M
 • Áo Sơ Mi Hồng / L
 • Áo Sơ Mi Xanh / S
 • Áo Sơ Mi Xanh / M
 • Áo Sơ Mi Xanh / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
 • Quần / S
 • Quần / M
2,535,000₫ 8,450,000₫
Mysteria Chic Set 3
-70%
2,367,000₫ 7,890,000₫
 • Áo Măng Tô Handmade Be / S
 • Áo Măng Tô Handmade Be / M
 • Áo Măng Tô Handmade Ghi / S
 • Áo Măng Tô Handmade Ghi / M
 • Quần Kẻ / S
 • Quần Kẻ / M
 • Quần Kẻ / L
 • Quần Be / S
 • Quần Be / M
2,367,000₫ 7,890,000₫
Noble Aura set 6
-70%
1,342,500₫ 4,475,000₫
 • Áo Măng Tô / S
 • Áo Măng Tô / M
 • Áo Măng Tô / L
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Quần / S
 • Quần / M
 • Quần / L
1,342,500₫ 4,475,000₫
2,395,500₫ 7,985,000₫
 • Áo Măng Tô Hanmade / S
 • Áo Măng Tô Hanmade / M
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Quần / S
 • Quần / M
 • Quần / L
2,395,500₫ 7,985,000₫
Symphonie du Printemps Set 6
-70%
1,429,500₫ 4,765,000₫
 • Áo Măng Tô / S
 • Áo Măng Tô / M
 • Áo Măng Tô / L
 • Quần / S
 • Quần / M
 • Quần / L
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
1,429,500₫ 4,765,000₫
Sinfonia Set 9
-70%
1,963,500₫ 6,545,000₫
 • Áo Vest Handmade / S
 • Áo Vest Handmade / M
 • Quần / S
 • Quần / M
 • Quần / L
1,963,500₫ 6,545,000₫
835,500₫ 2,785,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Juyp / S
 • Juyp / M
835,500₫ 2,785,000₫
883,500₫ 2,945,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Áo Vest / L
 • Áo Vest / XL
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
 • Juyp / XL
883,500₫ 2,945,000₫
795,000₫ 2,650,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Áo Vest / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
795,000₫ 2,650,000₫
775,500₫ 2,585,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
775,500₫ 2,585,000₫
775,500₫ 2,585,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Juyp / S
 • Juyp / M
775,500₫ 2,585,000₫
805,500₫ 2,685,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Áo Vest / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
805,500₫ 2,685,000₫
795,000₫ 2,650,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Áo Vest / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
795,000₫ 2,650,000₫
793,500₫ 2,645,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Juyp / S
 • Juyp / M
793,500₫ 2,645,000₫
795,000₫ 2,650,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Áo Vest / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
795,000₫ 2,650,000₫
1,012,500₫ 3,375,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Juyp / S
 • Juyp / M
1,012,500₫ 3,375,000₫
Incanto Elegante Set 12
-70%
2,068,500₫ 6,895,000₫
 • Áo Măng Tô / S
 • Áo Măng Tô / M
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
2,068,500₫ 6,895,000₫
Incanto Elegante Set 9
-70%
2,068,500₫ 6,895,000₫
 • Áo Măng Tô / S
 • Áo Măng Tô / M
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
2,068,500₫ 6,895,000₫

Chic-Land & Influencers

Quý cô truyền hình

Mix & Match

HỆ THỐNG CỬA HÀNG CHIC-LAND

Tìm cửa hàng gần bạn nhất

CÁC THƯƠNG HIỆU CỦA CHIC-LAND

Chicland Hotel
Chicland Lounge
Trà House & Bistro
Nhà hàng Lá Hẹ
Chicland Hotel The Spa
Facebook Instagram Youtube Zalo Top
banner-mini
banner-mini