Giỏ hàng

Chic-Land best seller

Cập nhật những thiết kế được khách hàng yêu thích nhất mùa Thu Đông 2023/24

Sản phẩm nổi bật

Majestico Chic Set 13
-50%
1,372,500₫ 2,745,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Áo Vest / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,372,500₫ 2,745,000₫
Majestico Chic Set 12
-50%
1,342,500₫ 2,685,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Áo Vest / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,342,500₫ 2,685,000₫
Majestico Chic Set 11
-50%
1,182,500₫ 2,365,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Áo Vest / L
 • Quần / S
 • Quần / M
 • Quần / L
1,182,500₫ 2,365,000₫
Majestico Chic Set 10
-50%
1,232,500₫ 2,465,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Áo Vest / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,232,500₫ 2,465,000₫
Majestico Chic Set 9
-50%
1,632,500₫ 3,265,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Khăn / S
1,632,500₫ 3,265,000₫
Majestico Chic Set 8
-50%
1,342,500₫ 2,685,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
1,342,500₫ 2,685,000₫
Majestico Chic Set 7
-50%
1,337,500₫ 2,675,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
1,337,500₫ 2,675,000₫
Majestico Chic Set 6
-50%
1,337,500₫ 2,675,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Áo Vest / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
1,337,500₫ 2,675,000₫
Majestico Chic Set 5
-50%
1,337,500₫ 2,675,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Áo Vest / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
1,337,500₫ 2,675,000₫
Majestico Chic Set 4
-50%
1,337,500₫ 2,675,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Áo Vest / L
 • Áo Vest / XL
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
 • Juyp / XL
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
1,337,500₫ 2,675,000₫
Majestico Chic Set 3
-50%
1,632,500₫ 3,265,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Juyp / S
 • Juyp / M
1,632,500₫ 3,265,000₫
Majestico Chic Set 2
-50%
1,342,500₫ 2,685,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Áo Vest / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,342,500₫ 2,685,000₫
Sofia Moda set 11
-50%
2,325,000₫ 4,650,000₫
 • Áo Măng Tô / S
 • Áo Măng Tô / M
 • Áo Măng Tô / L
2,325,000₫ 4,650,000₫
Sofia Moda set 10
-50%
2,325,000₫ 4,650,000₫
 • Áo Măng Tô / S
 • Áo Măng Tô / M
2,325,000₫ 4,650,000₫
Sofia Moda set 9
-50%
3,945,000₫ 7,890,000₫
 • Áo Măng Tô Handmade / S
 • Áo Măng Tô Handmade / M
3,945,000₫ 7,890,000₫
Sofia Moda set 8
-50%
3,872,500₫ 7,745,000₫
 • Áo Măng Tô Handmade / S
 • Áo Măng Tô Handmade / M
3,872,500₫ 7,745,000₫
Sofia Moda set 7
-50%
3,932,500₫ 7,865,000₫
 • Áo Măng Tô Handmade / S
 • Áo Măng Tô Handmade / M
3,932,500₫ 7,865,000₫
Sofia Moda set 6
-50%
3,942,500₫ 7,885,000₫
 • Áo Măng Tô Handmade / S
 • Áo Măng Tô Handmade / M
 • Juyp / S
 • Juyp / M
3,942,500₫ 7,885,000₫
Mysteria Chic Set 10
-50%
3,982,500₫ 7,965,000₫
 • Áo Măng Tô Handmade / S
 • Áo Măng Tô Handmade / M
 • Áo Măng Tô / S
 • Áo Măng Tô / M
 • Áo Măng Tô / L
3,982,500₫ 7,965,000₫
Mysteria Chic Set 9
-50%
3,992,500₫ 7,985,000₫
 • Áo Măng Tô Handmade / S
 • Áo Măng Tô Handmade / M
 • Áo Vest Handmade / S
 • Áo Vest Handmade / M
 • Quần / S
 • Quần / M
 • Quần / L
3,992,500₫ 7,985,000₫
Mysteria Chic Set 8
-50%
4,232,500₫ 8,465,000₫
 • Áo Măng Tô Handmade / S
 • Áo Măng Tô Handmade / M
 • Áo Măng Tô / S
 • Áo Măng Tô / M
 • Áo Măng Tô / L
4,232,500₫ 8,465,000₫
Mysteria Chic Set 7
-50%
4,232,500₫ 8,465,000₫
 • Áo Măng Tô Handmade / S
 • Áo Măng Tô Handmade / M
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Áo Vest / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
4,232,500₫ 8,465,000₫
Mysteria Chic Set 6
-50%
3,942,500₫ 7,885,000₫
 • Áo Măng Tô Handmade Đen / S
 • Áo Măng Tô Handmade Đen / M
 • Áo Măng Tô Handmade Be / S
 • Áo Măng Tô Handmade Be / M
 • Quần / S
 • Quần / M
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
 • Juyp / XL
 • Khăn Trái / S
 • Khăn Phải / S
3,942,500₫ 7,885,000₫
Mysteria Chic Set 5
-50%
4,225,000₫ 8,450,000₫
 • Áo Măng Tô Handmade Đen / S
 • Áo Măng Tô Handmade Đen / M
 • Áo Măng Tô Handmade Xanh / S
 • Áo Măng Tô Handmade Xanh / M
 • Áo Sơ Mi Hồng / S
 • Áo Sơ Mi Hồng / M
 • Áo Sơ Mi Hồng / L
 • Áo Sơ Mi Xanh / S
 • Áo Sơ Mi Xanh / M
 • Áo Sơ Mi Xanh / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
 • Quần / S
 • Quần / M
4,225,000₫ 8,450,000₫
Dolce Primavera Set 4
-50%
1,287,500₫ 2,575,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
1,287,500₫ 2,575,000₫
Dolce Primavera Set 3
-50%
1,392,500₫ 2,785,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
1,392,500₫ 2,785,000₫
Dolce Primavera Set 2
-50%
1,742,500₫ 3,485,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
1,742,500₫ 3,485,000₫
Dolce Primavera Set 1
-50%
1,242,500₫ 2,485,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
1,242,500₫ 2,485,000₫
Mysteria Chic Set 4
-50%
3,945,000₫ 7,890,000₫
 • Áo Măng Tô Handmade Trái / S
 • Áo Măng Tô Handmade Trái / M
 • Áo Măng Tô Handmade Phải / S
 • Áo Măng Tô Handmade Phải / M
 • Đầm Hồng / S
 • Đầm Hồng / M
 • Đầm Hồng / L
 • Đầm Đen / S
 • Đầm Đen / M
 • Đầm Đen / L
3,945,000₫ 7,890,000₫
Noble Aura set 7
-50%
4,237,500₫ 8,475,000₫
 • Áo Măng Tô Hanmade / S
 • Áo Măng Tô Hanmade / M
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
4,237,500₫ 8,475,000₫
Charme Délicat Set 12
-50%
1,282,500₫ 2,565,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
1,282,500₫ 2,565,000₫
Charme Délicat Set 11
-50%
1,392,500₫ 2,785,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
1,392,500₫ 2,785,000₫
Charme Délicat Set 10
-50%
1,282,500₫ 2,565,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
 • Đầm / XL
1,282,500₫ 2,565,000₫
Charme Délicat Set 9
-50%
1,242,500₫ 2,485,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
 • Đầm / XL
1,242,500₫ 2,485,000₫
Charme Délicat Set 8
-50%
1,375,000₫ 2,750,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
 • Đầm / XL
1,375,000₫ 2,750,000₫
Charme Délicat Set 1
-50%
1,372,500₫ 2,745,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Áo Vest / L
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
 • Đầm / XL
1,372,500₫ 2,745,000₫
Majestico Chic Set 8
-50%
1,342,500₫ 2,685,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
1,342,500₫ 2,685,000₫
Majestico Chic Set 7
-50%
1,337,500₫ 2,675,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
1,337,500₫ 2,675,000₫
Majestico Chic Set 6
-50%
1,337,500₫ 2,675,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Áo Vest / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
1,337,500₫ 2,675,000₫
Majestico Chic Set 5
-50%
1,337,500₫ 2,675,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Áo Vest / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
1,337,500₫ 2,675,000₫
Majestico Chic Set 4
-50%
1,337,500₫ 2,675,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Áo Vest / L
 • Áo Vest / XL
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
 • Juyp / XL
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
1,337,500₫ 2,675,000₫
Dolce Primavera Set 12
-50%
647,500₫ 1,295,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
647,500₫ 1,295,000₫
Dolce Primavera Set 11
-50%
672,500₫ 1,345,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
672,500₫ 1,345,000₫
Dolce Primavera Set 10
-50%
682,500₫ 1,365,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Quần / S
 • Quần / M
 • Quần / L
682,500₫ 1,365,000₫
Dolce Primavera Set 9
-50%
642,500₫ 1,285,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
642,500₫ 1,285,000₫
Dolce Primavera Set 8
-50%
645,000₫ 1,290,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
645,000₫ 1,290,000₫
Dolce Primavera Set 7
-50%
647,500₫ 1,295,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
647,500₫ 1,295,000₫
Dolce Primavera Set 6
-50%
647,500₫ 1,295,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
647,500₫ 1,295,000₫
Majestico Chic Set 11
-50%
1,182,500₫ 2,365,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Áo Vest / L
 • Quần / S
 • Quần / M
 • Quần / L
1,182,500₫ 2,365,000₫
Dolce Primavera Set 10
-50%
682,500₫ 1,365,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Quần / S
 • Quần / M
 • Quần / L
682,500₫ 1,365,000₫
Sofia Moda set 5
-50%
1,632,500₫ 3,265,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Quần / S
 • Quần / M
 • Quần / L
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
1,632,500₫ 3,265,000₫
Mysteria Chic Set 9
-50%
3,992,500₫ 7,985,000₫
 • Áo Măng Tô Handmade / S
 • Áo Măng Tô Handmade / M
 • Áo Vest Handmade / S
 • Áo Vest Handmade / M
 • Quần / S
 • Quần / M
 • Quần / L
3,992,500₫ 7,985,000₫
Mysteria Chic Set 6
-50%
3,942,500₫ 7,885,000₫
 • Áo Măng Tô Handmade Đen / S
 • Áo Măng Tô Handmade Đen / M
 • Áo Măng Tô Handmade Be / S
 • Áo Măng Tô Handmade Be / M
 • Quần / S
 • Quần / M
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
 • Juyp / XL
 • Khăn Trái / S
 • Khăn Phải / S
3,942,500₫ 7,885,000₫
Mysteria Chic Set 5
-50%
4,225,000₫ 8,450,000₫
 • Áo Măng Tô Handmade Đen / S
 • Áo Măng Tô Handmade Đen / M
 • Áo Măng Tô Handmade Xanh / S
 • Áo Măng Tô Handmade Xanh / M
 • Áo Sơ Mi Hồng / S
 • Áo Sơ Mi Hồng / M
 • Áo Sơ Mi Hồng / L
 • Áo Sơ Mi Xanh / S
 • Áo Sơ Mi Xanh / M
 • Áo Sơ Mi Xanh / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
 • Quần / S
 • Quần / M
4,225,000₫ 8,450,000₫
Mysteria Chic Set 3
-50%
3,945,000₫ 7,890,000₫
 • Áo Măng Tô Handmade Be / S
 • Áo Măng Tô Handmade Be / M
 • Áo Măng Tô Handmade Ghi / S
 • Áo Măng Tô Handmade Ghi / M
 • Quần Kẻ / S
 • Quần Kẻ / M
 • Quần Kẻ / L
 • Quần Be / S
 • Quần Be / M
3,945,000₫ 7,890,000₫
Mysteria Chic Set 2
-50%
4,225,000₫ 8,450,000₫
 • Áo Măng Tô Handmade Đen / S
 • Áo Măng Tô Handmade Đen / M
 • Áo Măng Tô Handmade Tím / S
 • Áo Măng Tô Handmade Tím / M
 • Quần / S
 • Quần / M
 • Quần / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
4,225,000₫ 8,450,000₫
Noble Aura set 6
-50%
2,237,500₫ 4,475,000₫
 • Áo Măng Tô / S
 • Áo Măng Tô / M
 • Áo Măng Tô / L
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Quần / S
 • Quần / M
 • Quần / L
2,237,500₫ 4,475,000₫
Noble Aura set 3
-50%
3,992,500₫ 7,985,000₫
 • Áo Măng Tô Hanmade / S
 • Áo Măng Tô Hanmade / M
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Quần / S
 • Quần / M
 • Quần / L
3,992,500₫ 7,985,000₫
Symphonie du Printemps Set 6
-50%
2,382,500₫ 4,765,000₫
 • Áo Măng Tô / S
 • Áo Măng Tô / M
 • Áo Măng Tô / L
 • Quần / S
 • Quần / M
 • Quần / L
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
2,382,500₫ 4,765,000₫
Sinfonia Set 9
-50%
3,272,500₫ 6,545,000₫
 • Áo Vest Handmade / S
 • Áo Vest Handmade / M
 • Quần / S
 • Quần / M
 • Quần / L
3,272,500₫ 6,545,000₫
Majestico Chic Set 13
-50%
1,372,500₫ 2,745,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Áo Vest / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,372,500₫ 2,745,000₫
Majestico Chic Set 12
-50%
1,342,500₫ 2,685,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Áo Vest / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,342,500₫ 2,685,000₫
Majestico Chic Set 10
-50%
1,232,500₫ 2,465,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Áo Vest / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,232,500₫ 2,465,000₫
Majestico Chic Set 9
-50%
1,632,500₫ 3,265,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Khăn / S
1,632,500₫ 3,265,000₫
Majestico Chic Set 8
-50%
1,342,500₫ 2,685,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
1,342,500₫ 2,685,000₫
Majestico Chic Set 7
-50%
1,337,500₫ 2,675,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
1,337,500₫ 2,675,000₫
Majestico Chic Set 6
-50%
1,337,500₫ 2,675,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Áo Vest / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
1,337,500₫ 2,675,000₫
Majestico Chic Set 5
-50%
1,337,500₫ 2,675,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Áo Vest / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
1,337,500₫ 2,675,000₫
Majestico Chic Set 4
-50%
1,337,500₫ 2,675,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Áo Vest / L
 • Áo Vest / XL
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
 • Juyp / XL
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
1,337,500₫ 2,675,000₫
Majestico Chic Set 3
-50%
1,632,500₫ 3,265,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Juyp / S
 • Juyp / M
1,632,500₫ 3,265,000₫
Majestico Chic Set 2
-50%
1,342,500₫ 2,685,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Áo Vest / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,342,500₫ 2,685,000₫
Majestico Chic Set 1
-50%
1,342,500₫ 2,685,000₫
 • Áo Vest / S
 • Áo Vest / M
 • Áo Vest / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,342,500₫ 2,685,000₫

Chic-Land & Influencers

Quý cô truyền hình

Mix & Match

HỆ THỐNG CỬA HÀNG CHIC-LAND

Tìm cửa hàng gần bạn nhất

CÁC THƯƠNG HIỆU CỦA CHIC-LAND

Chicland Hotel
Chicland Lounge
Trà House & Bistro
Nhà hàng Lá Hẹ
Chicland Hotel The Spa
Facebook Instagram Youtube Zalo Top
banner-mini
banner-mini